Rabbi Davidson’s Shabbat Message – November 10, 2023